Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Angličtina pre všetkých 1

24,99€
  • 6 audio CD
  • kniha s tvrdou väzbou
  • interaktívny softvér na preskúšanie
  • nahrávka je aj vo formáte mp3

S touto audioučebnicou zvládnete komunikáciu v angličtine. Počúvaním takmer 400 minút viet v poradí angličtina -slovenčina - angličtina si osvojíte frázy, ktoré sa vyskytujú v každodenných situáciách. Každú vetu počujete najprv po anglicky, potom v slovenskom preklade a znovu originálnom znení. Napríklad I would wait for them - Počkal by som na nich - I would wait for them.

Namiesto vysvetľovania teórie sme gramatiku použili vo vetách nahovorených príjemným hlasom rodeného Angličana. Zoznámite sa tak postupne s problematikou pravidelných a nepravidelných slovies, osobných zámien, nepravidelného stupňovania, vyjadrenia časových údajov či rozkazovacieho spôsobu. Nechýba samozrejme ani časovanie, a podmienkové vety. Učíte sa jazyk v pôvodnom prostredí spolu so slovnou zásobou. Vďaka slovenskému prekladu stačí iba počúvať. Vety sú určené pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Pokročilým odporúčame Angličtinu pre všetkých 2

Siedme CD obsahuje celé učivo v komprimovanom formáte MP3. Kniha obsahuje všetky nahrávky v textovej podobe. Najefektívnejší spôsob využitia nahrávok je s použitím audiovizuálnej stimulácie psychowalkmanu.

Ak použijete diskmen alebo mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Svoje znalosti si otestujete prostredníctvom interaktívneho programu v počítači. V porovnaní s ostatnými audio učebnicami na slovenskom trhu získate jedinečný obsah za skvelú cenu. Súčasťou najnovšieho vydania je aj komiks.

Stručný obsah

Anglická abeceda ... Slovesá ... Podstatné mená, Člen ... Rod ... Pády ... Množné číslo ... Zámená, Osobné zámená ... Otázka a zápor ... Príslovky, Stupňovanie prísloviek ... Prídavné mená ...  Dni v týždni ...  Slovesá - minulý čas, otázka a zápor ... Budúci čas ... Časové údaje - mesiace, ročné obdobia ... Skrátené výrazy ... Predprítomný čas ... Rozkazovací spôsob ... Prítomný čas priebehový ... Minulý čas priebehový ... Budúci čas priebehový ... Predprítomný čas priebehový ... Trpný rod jednoduchý ... Zvratné zámená ... Spôsobové slovesá s minulým neurčitkom ...A teraz sa preskúšajte!

24,99€

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes