Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Čo je TDP lampa

Liečivá sila minerálov
To že naše telo potrebuje minerály, je všeobecne známe. Avšak to, že tieto minerály môžu účinkovať aj zvonku a prostredníctvom určitých elektromagnetických vibrácií podnecovať k samo uzdraveniu, bolo objavené len prednedávnom v Číne.

Nový riaditeľ starej tehelne v blízkosti mesta Chongqing v centrálnej Číne rýchlo spoznal nepríjemné pracovné podmienky vo svojom závode a veľmi sa obával možných zdravotných následkov pri prácach, ktoré museli denne vykonávať počas desaťhodinovej fyzicky namáhavej práci so zastaranou technikou, primitívnymi ochrannými pracovnými pomôckami, nízkej hygiene, v špine a blate. Budova si vyžadovala sanáciu. Artritída, reuma alebo iné ochorenia, ktoré súvisia s takouto prácou, sa tu obvykle nevyskytovali.

Zriedkavý fenomén v starej tehelni
Keď si v 70-tych čínske úrady porovnali chorobnosť závodov, bola táto v tehelni prekvapivá. Chorobnosť zamestnancov bola prekvapivo nízka. Nevysvetliteľný fenomén, ktorý zaujímal aj čínsku vládu. Vyzvali príslušné ministerstvo. Lekári, technici a fyzici to mali objasniť. S objednávkou od najvyššej vlády prišiel výskumný tím do fabriky. Ako vedúci bol menovaný Dr. Gou Wenbin, skúsený lekársky technik v krajine. Keď sa pýtali starších zamestnávateľov, dostali rovnaký výsledok: u zamestnancov sa nevyskytovalo žiadne ochorenie, ktoré by sa dalo očakávať v súvislosti s ich prácou. Rovnaké správy získali aj z rôznych baní centrálnej Číny. Rovnako sa zistilo, že sa medzi zamestnancami nevyskytovali ani žiadne ochorenia na rakovinu. Ďalším fenoménom bolo aj to, že zamestnanci tehelne mali pomerne dlhú priemernú dĺžku života oproti ostatnému obyvateľstvu v danej oblasti. Tepelné žiarenie v celej fabrike sa zmeralo spektrometrom. Rovnako rozanalyzovali aj čiernu hlinu na pásových dopravníkoch pecí. V oblasti vypaľovacej pece ukázal merací prístroj veľmi silné, jedinečné spektrum s rozsahom vlnových dĺžok 2 až 25 mikrometrov.

Rozohriate minerály
Meraniami, ktoré výskumníci vykonali počas takmer 2 rokov na pracoviskách a v neďalekom kameňolome, bolo možné tento zriedkavý fenomén vysvetliť. Výskumná správa pre čínsku vládu bola hotová. Tím objavil, že v čiernej hline uloženej okolo vypaľovacích pecí sú obsiahnuté stopy 33 minerálov v 43 chemických zlúčeninách, ako sa vyskytujú v ľudskom tele a sú predpokladom stabilného zdravia. Hlavné zložky sú železo, selén, mangán, zinok, kobalt, nikel, meď, kadmium. Páľavou z pecí sa tieto minerály vysoko nahrievali a vysielali elektromagnetické vlny, ktoré dokázalo ľudské telo mimoriadne dobre absorbovať a vyvolávali biologické efekty. Tento rozšírený infračervený rozsah dodáva teplo, ktoré sa hlboko rozširuje do tela. Veľmi dobre ho absorbujú bunky pod pokožkou, preto je tento tepelný efekt pri takýchto infračervených vlnách oveľa rozsiahlejší. Prírodovedeckými pokusmi bolo potom možné tento záhadný fenomén vysvetliť.

Liečivá platňa
Výskumníci zo Silicate Resarch Inštitútu v Chongqingu, ktorí sa podieľali na výskumne, plánovali, aby bolo mohli všetci ľudia terapeuticky využívať pozitívne vlastnosti a začali pracovať na vývoji prístroja tepelnej terapie založeného na mineráloch. Po nákladných štúdiách inžinierov pre náuku o materiáloch v laboratóriách, lekármi v nemocniciach a klinikách v celej krajine nakoniec vznikla elektroterapeutická TDP-lampa, ktorá mala špeciálnu platňu s chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami hliny zo starej tehelne. 33 rôznych kremičitanov sa nanieslo na špeciálnu keramickú platňu a skombinovalo sa s elektrickým výhrevným telesom. Liečivé tepelné žiarenie teraz môžu využívať lekári, terapeuti, liečitelia, maséri ale aj súkromné osoby na domáce použitie. Koncom roku 2006 sa ukončili na viacerých klinikách výskumy, ktorými sa určilo lepšie pôsobenie TDP-lampy v spojení s rôznymi bylinkovými zmesami, ktoré boli vyvinuté na chrbát, ruky, krk, kĺby a prsia.

Ako TDP-lampa pracuje
Označenie TDP je skratkou čínskeho názvu „Teding Diancibo Pu“, čo sa dá preložiť ako „špeciálne elektromagnetické spektrum“. S originálnou TDP-lampou je možné liečiť početné ochorenia. Kľúčovou časťou originálnej TDP lampy je už spomínaná povrstvená platňa z kryštálov minerálov. Keď sa platňa nahreje na určitú teplotu (cca 280° C), vyžaruje jedinečné bio-spektrum elektromagnetických vĺn v rozsahu 2-25 mikrónov, ktoré dokáže ľudské telo absorbovať. Špeciálny druh minerálov produkuje obzvlášť liečivé teplo. Toto podporuje mikrocirkuláciu a látkovú výmenu v tele, posilňuje imunitný systém a cielene uľaví od krátkodobých a dlhodobých bolestí.

Tieto vibrácie produkujú biochemické reakcie stimuláciou rezonancie biologických molekúl buniek a bunkových tkanív, tak že sa opäť obnoví prirodzená rovnováha. Tým sa zlepší prekrvenie a zásobovanie buniek. Tento efekt sa docieli, keď sa priamo nahrievajú postihnuté oblasti.

Táto prirodzená liečebná metóda nemá žiadne vedľajšie účinky, keďže sa zakladá predovšetkým na samoregulácii tela. Pozitívne buduje biofrekvenciu ľudského tela a tak je vhodná pre lekárov, liečiteľov, fyzioterapeutov a kliniky, ale aj na domáce použitie, keďže prístroj sa veľmi ľahko obsluhuje. Zdravie prostredníctvom harmónie – moderná západná civilizácia sa má čo učiť o zdraví z tisíc rokov starého východného učenia. Zdravie sa musí brať do úvahy ako celok a súvisí s našimi celkovými životnými pocitmi. V rade je to len na nás, docieliť harmóniu v ľudskej, duševnej a duchovnej oblasti. V čínskom myslení predstavuje harmónia zdravie. A platí aj opačne: zdravie je harmónia, je rovnomerne plynúca životná energia, je zdravie.

Popis funkcie TDP spektra
Nízkoenergetické prúdy, červené svetlo a infračervené žiarenie vyvolávajú v ľudskom tele fotochemické (nie termické) procesy. Aktivuje sa funkcia buniek. Žiarenie fotónov viditeľného červeného svetla sa absorbuje do mitochondrií. Naproti tomu sa absorpcia u stredného a ďalekého infračerveného spektra uskutočňuje do cytochrómov a porfyrínov v bunkových membránach. Priamym výsledkom je molekulárna polarizácia resp. indukovaný transport elektrického náboja katiónmi a aniónmi. Toto vedie k zvýšenej produkcii energeticky bohatého singletového kyslíka. Singletový kyslík ma tieto pozitívne vlastnosti:

  1. Singletový kyslík neexistuje v organizme príliš dlho, a ihned sa viaže na škodlivé voľné radikály.
    Bez voľného kyslíkového radikálu O1 by nemohli byť škodlivé voľné radikály efektivne eliminované.
    Normálne je produkovaný niektorými bielymi krvinkami, ktoré nimi zabíjajú patogenne baktérie.
  2. Singletový kyslík stimuluje oxidačno-rekukčný cyklus, ktorý sa významnou mierou podieľa na detoxikačnej funkcii tela.
  3. Má baktericidné a virocidné účinky- usmrcujú baktérie a vírusy

Nadmernej produkcii sa zabraňuje prirodzenými mechanizmami tela. Zmenou elektrochemického potenciálu protónov na bunkovej membráne spôsobí zvýšenie priepustnosti. Ďalej dochádza k zvýšeniu hladiny ATP (adenozintrifosfát).ATP je pre bunky najvýznamnejším zdrojom energie. Najcitlivejšia na dodávku energie v bunkách je biosyntéza makromolekúl - proteínov, DNA/RNA, pričom v DNA je prírodou zakódovaná schopnosť mobilizovať všetky sily organizmu na prežitie. Pri nedostatku energie bunka obmedzuje tie procesy, ktoré nie sú pre ňu životne dôležité. Pre imunitu to znamená, že špecifické bunkové imunitné funkcie, vačšinou spojené s prestupom génov a tvorbou bielkovín sú poškodzované v ranej fáze. Náročný na prísun energie je aj pohyb buniek imunitného systému, pričom energiu spotrebúvajú aj ďalšie bunky, ktoré sa na migrácii imunocitov v organizme podieľajú napr. bunky endotelu, ktoré umožňujú vyslanie lymfocytov z ciev

Pôsobenie viacfrekvenčného biospektra sa prejaví tak, ze metabolizmus sa povzbudí, urýchli sa tvorba nových chýbajúcich bunkových štruktúr a dochádza k odbúraniu odumretých buniek a iných produktov látkovej výmeny. Hodnotným vedľajším účinkom je zvýšenie hodnoty kortizolu, ktorý má protizápalové účinky.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes