Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Originál

TDP znamená TEDING DIANCIBO PU čo v preklade znamená "So špeciálnym elektromagnetickým žiarením". TDP lampu vynašla skupina vedcov zo Silicat Research Institut (SRI)– Inštitút silikátov v meste Chongqinq a tento inštitút má kľúčovú technológiu -minerálnu platňu , ktorá je patentovaná. SRI TDP lampy vyrába pod značkami GOU GONG a CHANGLE. Keďže na trhu sú mnohé firmy, ktoré zákazníkom tvrdia , že sú to práve oni čo majú originál z Činy radi by sme Vám povedali zopár faktov.

1. Silicate Research Institut tieto platne nedodáva žiadnemu výrobcovi

2.Minerálna platňa je patentovo chránená a jej zloženie je tajomstvom, ktoré žiaden iný výrobca nepozná

3.TDP lampa zo Silicate Research Institut prešla skúškami v TUV Rheiland :

Protokol o skúške č. 16010477001
Skúšané modely: CQG 111B, CQG 222B
Podklady pre skúšku: EN 60601 -1-2-2007 – Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 1-2: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti –
Doplňujúca norma: elektromagnetická kompaktibilita – požiadavky a skúšky
Výsledok skúšky: vyhovuje

Napodobeniny majú certifikáty o zhode CE a prešli testami ako elektrospotrebiče, čo podľa platnej EU legislatívy musia mať všetky elektrospotrebiče na trhu. Čiže nemajú žiadny test v zmysle testovania na Zdravotnícke elektrické prístroje, ktorými prešla TDP Lampa zo Silicate Research Institut.

4.TDP žiarič zo Silicate Research Institut nemá škodlivé účinky – napr. štúdiom 180 typov nádorov a ascitovaných nádorových buniek typu S180 u krýs sa nezistilo žiadne postupovanie rakoviny, v testoch u dážďoviek sa pri ožarovaní nedošlo ani k pomalému rastu embrya, ani nebola spozorovaná degenerácia a rast potomkov generácií bol dobrý atď.

5.Veľké množstvo porovnávacích experimentov dokazuje, že žiarič TDP zo Silicate Research Institut v porovnaní s napodobeninami, ktoré majú rovnakú intenzitu, rozsah vlnovej dĺžky, teplotu a intenzitu osvetlenia má úplne iné – pozitívne účinky na živé organizmy. Experimenty potvrdili, že rôzne radiačné látky a ich konfigurácie majú rozhodujúci vplyv na vlastnosti kvantového lúča a aj na informáciu, ktorú tento lúč prenáša. Z toho vyplýva, že výrobcovia napodobenín nepoznajúc presné zloženie patentovanej minerálnej platne Vám môžu svoj produkt odprezentovať iba ako infračervený žiarič, bez akýchkoľvek lekársky doložených štúdií, pričom TDP lampa zo Silicate Research Institut týmito štúdiami disponuje.

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám, že ste si tieto riadky prečítali. V dnešnom svete, kde mnohí podnikatelia či už z nevedomosti alebo aj úmyselne zneužívajú dobré meno TDP lampy a radi sa chvália niečím čo nevedia dokázať, Vás chceme porosiť aj o spoluprácu. Ak by ste sa stretli s firmou, ktorá by prezentovala svoj výrobok ako produkt zo SRI, alebo „Je to originál“, oháňala by sa medailami, ktoré získal Silicate Research Institut a podobne dajte nám to vedieť mailom , telefonicky alebo faxom, ktoré nájdete na našej www stránke, lebo tieto firmy a predajcovia používajú klamlivú reklamu, čo je v rozpore so zákonom. Skôr ako si zakúpite TDP lampu zistite si o výrobku viac informácii, aby ste sa nestali jedným z tých ľudí, ktorí naletia na plagiáty, bez dokázateľných účinkov na Vaše zdravie. Žiadny predajca plagiátov Vám nevie hodnoverne dokázať svoje tvrdenia o prúdení energie Qi o pozitívnych vplyvoch atď. jediné z čoho profitujú je Vaša dôvera v poctivosť predajcov.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes