Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Výhody Revolučnej angličtiny a nemčiny TAXUS Learning

Jednoduchosť
Každá lekcia je rozdelená na jednotlivé stopy presne podľa stránok v knihe. Dole v zápätí každej strany je to i vyznačené. Vyberte si lekciu, ktorá je Vám najbližšia svojim obsahom a zameraním. Robte to tak, aby vás to bavilo.
To, aby ste pochopili cudzí jazyk je prednejšie než absolútna gramatická presnosť. Dĺžka viet, ich zložitosť a tiež veľkosť písma v knihe sa mení. To je zámer, pretože i v praktickom živote k tomu stále dochádza.

Vytvoríte si cudzojazyčné prostredie
Vy hovoríte tak, ako ste to odpočuli vo svojom okolí. Keby ste vyrástli o niekoľko stoviek kilometrov na západ, hovorili by ste dnes po nemecky. Ak by ste vyrástli niekoľko tisíc kilometrov na západ, vaším materinským jazykom by najskôr bola angličtina. Záver je ten, že rozhoduje jazykové prostredí okolo Vás.
Vytvárajte si niekoľko hodín denne anglické prostredie našimi CD na hranici počuteľnosti. Zvuky budete vnímať rovnako mimovoľne, ako vlaky, mestskú dopravu, zvuk počítača či iné zvuky v okolí. Lenže pozor, vaše podvedomie ich vníma stále.
Všetky vety sú nahovorené tromi rôznymi hlasmi, pretože ani jednu vetu nepovedia dvaja ľudia absolútne rovnako. Musíte si zvyknúť na rozmanitosť, rôzne prízvuky a dokonca i na zlú výslovnosť. Na programe TAXUS Learning pracovali angličania i američania, pretože ich angličtina je rozdielna.

Ušetríte čas
Naša angličtina je určená predovšetkým pre tých, ktorí „nemajú čas". Najskôr sa síce aktívne venujete učeniu, ale potom väčšinu času akoby „nerobíte nič“. Využívate „hluché“ miesta, t.j. pri sledovaní televízie, v aute, na prechádzke, pri behaní alebo v práci. Jednoucho pri akejkoľvek činnosti, kedy sa sústredíte na niečo iné, než je cudzí jazyk. Paradoxne sa takto naučíte asi 5x viac, pretože 80% práce za vás urobí vaše podvedomie a vy sa pritom môžete venovať niečomu inému. To je skvelé, zvlášť v súčasnej rýchlej dobe, kedy na nič „nemáme čas“.

Doslovné preklady
Prečo kladieme taký dôraz na doslovné preklady? Ak by ste sa učili jednotlivé slovíčka izolovane, potom slovenskú vetu „Myslím, že to je zaujímavé.“, preložíte do nemčiny „Ich glaube, dass es interessant ist.“ Lenže takto to Nemec nepovie. On povie: „Ich finde das interessant.“ Čo v doslovnom preklade znamená „Ja nachádzam to zaujímavý.“

Neučíte se gramatiku
Gramatiku vás naučíme akoby „okľukou“. Doslovný slovenský preklad je hádanka, ktorú čítate a do uší vám ide jej správne riešenie po anglicky. Malé nechápajúce dieťa tež len pozoruje zrakom svoje okolie a do uší mu idú zodpovedajúce zvuky.

Nemusíte sa bifľovať slovíčka. A prečo sa nebifľovať?

  1. Pretože nemáte koho napodobniť, len samého seba so svojimi chybami.
  2. Pretože ako dieťa ste sa tiež nebifľovali, a napriek tomu hovoríte aj rozumiete.
  3. Pretože si všetko budete stále v hlave prekladať a nikdy tak nebudete myslieť v danom jazyku.
  4. Pretože slovné zvraty, slovenskú intonáciu a prízvuk budete prenášať do nového jazyka, takže vám cudzinci neporozumejú.
  5. Pretože ani vy nebudete rozumieť cudzincom. Vy ste sa to totiž bifľovaním naučili „inak“.
  6. Pretože osamotené slová znejú často inak než vo vetnom spojení.
  7. Pretože je to nuda.
  8. Pretože gramatické výnimky sa aj tak nenabifľujete všetky. V celých vetách ich ovládnete skôr.

Jeden príklad, prečo sa nebifľovať jednotlivá slová. Pozrime sa na jednu z najznámějších anglických otázok: Po anglicky napísané: How do you do?

Slovenský preklad: Ako sa máš? Tak nás to učia v škole.

Po anglicky počujete: Haudujúdú?

Doslovný slovenský preklad: Ako robiť ty robit? Tak sa to naučíte s TAXUS Learning.

Aj keby ste sa trebárs naučili perfektne preklady jednotlivých slov How-ako, do-robiť, you-ty, do-robiť, túto celú vetu ako Slovák takto nikdy nepoviete. Aby ste myslenie anglicky hovoriaceho človeka pochopili, nemáte slovenské preklady významové tak, ako to poznáte zo školy alebo z rôznych kurzov. Namiesto toho tu máte doslovné preklady. Tie vám často nebudú pripadať logické. Budú to priam hádanky, spočiatku aj dosť ťažké. Ale časom budete tieto hádanky stále viac a lepšie riešiť. A budete tiež lepšie rozumieť. Rovnako ako malé dieťa už v troch rokoch z 90% dokáže rozlúštiť, o čom sa tí dvaja dospelí (cudzinci) rozprávajú.

Funguje všetkým typom ľudí
Naučiť sa cudzí jazyk je veľká, avšak zvládnuteľná úloha. Ľudia si myslia, že na jazyky nemajú talent, čo je omyl! V skutočnosti im to bolo znechutené školským systémom. Talent totiž máme len na to, čo nás baví! Dieťa sa naučí svoju najťažšiu reč (prvú) v prvých rokoch života a bez učenia sa slovíčok. Napodobnite ho. Naviac oproti dieťaťu máte výhodu, že jeden jazyk už viete. Môžete porovnávať a viete, aký obrovský význam má predstavivosť.
Mnoho ľudí robí chybu, že chcú hneď hovoriť. Najskôr sa však musí cudzej reči porozumieť. Malé dieťa tiež najskôr porozumie rodičom a až potom začne hovoriť. Všimnite si tiež, že spočiatku hovorí zle. Ak by ste chceli vedieť hneď hovoriť, bola by to chyba, pretože takto by ste sa naučili len zlé návyky.

Máte samoučiace schopnosti!
Systém TAXUS Learning je výsledkom poznania čo najlepšieho využitia ľudského mozgu. Mozog sa zaoberá predstavami a k nim si priradí slová a vety. Len na vás záleží, či to budú slová či vety slovenské alebo anglické. A len na vás záleží, aké budete mať myšlienky.
Denne sa zaoberáte asi 25 000 myšlienkami vedome aj nevedome. Ak si z veľkej časti týchto myšlienok urobíte svoje anglické prostredie a pokiaľ to bude trvat dostatočne dlho, začnete po anglicky myslieť rovnako ako po slovensky.

Myšlienky majú ešte jednu zaujímavú vlastnosť. V každej chvíli na niečo myslíte a vaše nové myšlienky vytesňujú tie staršie. A len na vás záleží, aké budú tie nasledujúce. Zariaďte si svoj život tak, aby ste mali niekoľko hodín denne anglické okolie (prostredie) a váš mozog vás bude učiť sám, pretože on stále každé dve sekundy jednoducho niečo robiť musí. Musíte byť trpezlivý. Pokiaľ trojročné dieťa rok a pol svojho života prespalo, potom malo 13 000 hodin svoje jazykové prostredie, ktoré pasívne počúvalo a už tiež plynule hovorí. Rovnako tak sa to bez veľkej snahy naučíte i vy. Stačí si vytvoriť anglické prostredie okolo seba.

Že vy na to nemáte čas? To je výhovorka! Máte spústu „hluchých“ miest, kedy plytváte svojimi myšlienkami. Napríklad pri jazde v aute, akejkoľvek práci, prechádzkach, ceste do práce, dokonca i pri sledovaní televízie môže váš mozog pracovať na angličtine, pokiaľ pritom pasívne počúvate angličtinu.

Využíva podvedomie a väčšiu kapacitu mozgu
Systém TAXUS Learning je založený na napodobňovaní a zapojení inak nevyužitej pravej pologule mozgu. Malé deti sa neučia žiadne slovíčka, ale správanie (i hovorenie) sa naučia napodobňovaním. Učiť sa napodobňovať môžete aj sami. Nepotrebujete učiteľa, ktorý aj tak robí chyby a má „tvrdý“ prízvuk. Nahradí ho CD. Deti tiež nemusíme opravovať. Svoje chyby zistia časom samy.

Počúvaním angličtiny pri súčasnom čítaní doslovného prekladu dochádza k súčasnému zapojeniu oboch polovíc vášho mozgu. Bohužiaľ väčšinou v živote používate len ľavú (logickú) polovicu mozgu. Napríklad pri bifľovaní slovenské a cudzie výrazy nie sú v mozgu presne v rovnakom okamihu, ale rýchlo sa striedajú.

Doslovným prekladom sa však aj pravá polovica mozgu zoznámi so stavbou angličtiny. K predstavám si pripojíte slová a frázy. Slová vo vete sa pamätajú omnoho lepšie než slová vytrhnuté z kontextu. To je veľmi dôležité.

Predstavy, ktoré už poznáte z materinského jazyka si v mozgu spojíte s pojmami v cudzej reči úplne rovnako, ako ste to kedysi v detstve urobili s pojmami v materinskom jazyku. Nové vety potom vytvoríte napodobňovaním podobných viet, ktoré už poznáte.

Zbaví Vás strachu z cudzích jazykov a predsudku, že ste na jazyky hlúpi
TAXUS Learning vás zbaví strachu z chýb, pretože tie vám druhí odpustia, pokiaľ vám rozumejú. Vy sa potrebujete dohovoriť, nie zvládnuť oxfordskú výslovnosť. Dokonalé znalosti gramatiky nie sú vôbec dôležité.

Za niekoľko mesiacov sa našou metódou naučíte myslieť v cudzom jazyku.

Vy máte schopnosti sa to naučiť. Uvediem malý dôkaz. Jedenkrát si prečítajte nasledujúvu vetu:
"Dvojnohý sedí na trojnohom, je jednonohého, pribehne štvornohý a udrie dvojnohého päťnohým."

Zavrete oči a skúste to zopakovať. Máte s tým problémy? Za malú chvíľu to zvládnete. Teraz si predstavte, že človek (dvojnohý) sedí na trojnožke (trojnohý), je párok (jednonohý), pribehne pes (štvornohý) a udrie človeka (dvojnohý) ruskou hviezdou (pätnohým). Po tomto predstavovaní to dokážete z 80 % zopakovať správne. Len tým, že ste zapojili svoju predstavivosť, sa vaše schopnosti radikálne zlepšili. A teraz si zameňte jednonohého, dvojnohého, trojnohého..... za anglické či nemecké výrazy.
To je omnoho lepšia cesta k naučeniu sa cudzieho jazyka, než bifľovanie. A ďalšie zlepšenie nastane, keď si k tomu pridáte doslovné preklady.

Postup pri metóde TAXUS Learning:
Máte k dispozícii dva typy CD: Modré sú určené pre aktívne učenie. Slovenský text má len vodiacu funkciu. Červené obsahujú anglické dialógy určené pre pasívny posluch. Postup ako sa učiť podľa TAXUS Learning je popísaný v kapitole 7 krokov k úspechu na strane 137 v priloženej knihe.
Aktívna práca (krok č. 1) však pritom predstavuje len asi 20 % času oproti klasickému učeniu.

Podprahové záznamy
Podprahové záznamy sme pre vás vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Jumbo music s.r.o., Bratislava. Tieto záznamy pôsobia na podvedomie a zvyšujú vašu schopnosť koncentrácie. Je to spôsobené okrem iného vložením pozitívnych tvrdení o vašich jazykových schopnostiach a úpravou vlnových dĺžok. Kopírováním CD sa účinnosť týchto podprahových záznamov znižuje, nehľadiac na to, že je to tresné.

Učenie sa v spánku
Nepúšťajte si naše CD v spánku, ale púšťajte si ich pri zaspávaní, kedy ste v hladine alfa. Pri zaspávaní je opakovacie posilňovanie znalostí (krok č. 2) veľmi účinné. Lenže do polhodiny po zaspaní sa CD musí vypnúť. Pokusy dokázali, že pokiaľ by ste väčšiu časť noci (v iných fázach spánku) počúvali akékoľvek zvuky, potom by ste na druhý deň boli podráždení a nekľudní.

MP3
V poslednom čase sa množia otázky na možnosť prehrania do formátu MP3. Pri tomto prehraní dochádza k tomu, že na menšiu pamäť a plochu dokážete uložiť omnoho viac záznamu. Tak ohromná možnosť „zhustiť dáta" však má za následok, že o nejaké dáta prídete. Ako prvé tak prídete o podprahové záznamy.

Slovník
TAXUS Learning neobsahuje slovník. A to z dvoch dôvodov:

  1. Keby tu bol slovník, začali by ste s drilom (bifľovanie). Pokiaľ ho tu nenájdete, budete sa snažiť ihneď si zapamätať slovíčka. Hľadať v nejakom veľkom slovníku je nepríjemné, zdržuje to. Radšej si to zapamätáte hneď.
  2. Ľudia, ktorí sa naučia jednotlivé slovíčka, si potom slovenské vety (so slovenským slovosledom) prekladajú do angličtiny. Výsledkom potom je, že vám cudzinec vôbec alebo len málo rozumie. K tejto „poslovenčenej“ angličtine si potom pridajte ešte slovenský prízvuk a výsledok zodpovedá tomu, že vychádzate z jednotlivých slov. Jednoducho vám nerozumejú. Jeden príklad: My povieme: „Pije ako Dán.“ alebo „Pije ako dúha.“ To Angličan nepochopí. Namiesto toho oni hovoria: „Pije ako ryba.“ A nemec povie : „Pije ako diera“. Aj z tohoto dôvodu nepracujeme s ľahko dostupným slovníkom jednotlivých slov.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes