Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Nemčina pre všetkých

24,99€
  • 7 audio CD
  • kniha s tvrdou väzbou
  • nahrávka je aj vo formáte mp3

S touto audioučebnicou zvládnete komunikáciu v nemčine. Je vhodná aj pre opatrovateľky pomôže vám dohovoriť sa v nemeckej rodine ľahšie a rýchlejšie. Počúvajte takmer 400 minút viet v poradí nemčina - slovenčina - nemčina si osvojíte frázy, ktoré sa vyskytujú v každodenných situáciách. Napríklad takto: Ich habe Probleme mit der deutschen Gramatik - Mám problémy s nemeckou gramatikou - Ich habe Probleme mit der deutschen Gramatik. Nahrávky su určené pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Učebná látka je rozdelená na sedem veľkých častí predstavujúcich jednotlivé cédéčka, ale aj na menšie celky. Tie sú venované určitým gramatickým javom. Študenti sa tak môžu zoznámiť s problematikou slovies HABEN a SEIN, otázky a záporu, rozkazovacieho spôsobu, předložiek a spojok či opytovacích zámien. Rad príde aj na náročnejšie gramatické javy, ako sú napríklad časovanie nepravidelných slovies, zvratné slovesá a podobne. Pokročilým odporúčame Nemčinu pre každý prípad

Počúvanie fráz vám umožní osvojiť si základy nemčiny prirodzenou metódou, podobne ako materinský jazyk. Namiesto teórie sú gramatické javy použité priamo vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Ak použijete diskmen alebo mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné.

Kniha obsahuje všetky nahrávky v textovej podobe. Na ôsmom CD najdete celé učivo v komprimovanom formáte MP3. Najefektívnejší spôsob využitia nahrávok je s použitím audiovizuálnej stimulácie psychowalkmanu. V porovnaní s ostatnými audio učebnicami na slovenskom trhu získate jedinečný obsah za skvelú cenu.

Stručný obsah

Nemecká abeceda ... Slovesá Haben a Sein ... Otázka a zápor ... Podstatné mená ... Množné číslo ...  Skloňovanie ... Časovanie ... Nepravidelné slovesá ... Dni v týždni ...  Základné a násobné číslovky ... Určovanie množstva, peniaze, miery ... Hodiny ... Zhrnutie všetkých modálnych slovies ... Zámená ... Predložky ... Zemepisné údaje ... Farby ... Skloňovanie prídavných mien ... Minulý čas ... Otázky ... Zápor ... Nepravidelné slovesá ... Letopočty ... Stupňovanie ... Zvratné slovesá  ... Stalo sa pri nahrávaní

24,99€

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes