Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Zrýchlené učenie

9,99€

Autor Brin Best popisuje množstvo tipov, nástrojov a techník, ktoré pomôžu študentom plne využiť svoje možnosti.

Táto kniha je o spôsobe učenia, ktorým maximálne zvýšite šance študentov na využitie ich možností. Poskytuje okruh praktických, odskúšaných a overených stratégií a techník, ktoré sa ukázali ako prínosné. Ale pozor – musíte byť pripravení a veriť vo vyžadované účinné spôsoby učenia!

K zrýchlenému učeniu dochádza, ak učitelia prihliadajú na spôsob, ktorým sa náš mozog učí najefektívnejšie. Je založené na najnovšom výskume fyziológie mozgu a na štúdiách najúčinnejších metód učenia z celého sveta. Učitelia, ktorí používajú tieto metódy, dosahujú vo svojich triedach vynikajúce výsledky a ich študenti sú motivovanejší a viac sa venujú učeniu.
V priebehu niekoľkých posledných desaťročí sme urobili veľký krok dopredu v chápaní mozgu a spôsobu, akým sa ľudia učia. Napriek tomu, že musíme zistiť ešte veľa vecí, to, čo už vieme, nám umožňuje vytvoriť účinný okruh metód nastavených tak, aby spôsobili prevrat v učení. Hoci mnohé z nich používajú učitelia v menej štruktúrovanej podobe už celé roky, v súčasnosti máme rastúce množstvo dôkazov, ktoré hovoria v ich prospech.

Cieľom tejto knihy je zhromaždiť v praktickom vreckovom formáte všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli využiť metódy zrýchleného učenia vo svojej triede. Na jej stránkach nájdete množstvo rád, ktorých výsledkom po záväznom uplatnení bude záujem o učenie, po akom túži mnoho učiteľov. Pomôžu tiež vašim študentom, aby sa naučili učiť sa, umožnia im vzdelávať sa celoživotne a dosiahnuť úspech v meniacom sa svete zajtrajška. Na konci knihy nájdete systém sebahodnotenia, ktorý vám pomôže posúdiť, ako ďaleko ste sa v rámci kontinuity zrýchleného učenia dostali vo svojej vlastnej triede. Tento systém vám tiež umožní zaznamenať, čo je potrebné urobiť, aby ste sa mohli dostať na ďalšiu úroveň.

Pochopenie zásad zrýchleného učenia znamená, že počas svojej práce ich musíte formovať, aby ste sa sami stali študentmi, ktorí zrýchlené učenie využívajú. Táto kniha vychádza z uvedených zásad spôsobom, akým je napísaná, svojou štruktúrou a úpravou.
Na ďalšej strane nájdete zoznam spôsobov, prostredníctvom ktorých sa môžete presvedčiť, že patríte pri používaní tejto knihy k študentom využívajúcim zrýchlené učenie.

Začnite využívať zrýchlené učenie pri používaní knihy
Poznačte si, čo už o zrýchlenom učení viete (takto si oživíte svoje základné vedomosti ) Urobte si poznámku o tom, čo chcete čítaním tejto knihy dosiahnuť (to budú vaše študijné ciele) Uistite sa, že ste v správnom fyzickom a emocionálnom stave, aby ste sa mohli učiť. Knihu si najprv prelistujte, aby ste o nej získali všeobecnú predstavu.

Pri čítaní si zvýrazňujte časti, podčiarkujte kľúčové slová a poznačte si všetky otázky, ktoré vám prídu na um (tým zlepšíte svoju interakciu s touto knihou). V priebehu čítania si urobte „oddychové prestávky“, aby si váš mozog mohol odpočinúť a mal šancu vstrebať nové vedomosti. Urobte všetky cvičenia alebo úlohy odporúčané v knihe, aby ste sa učili aktívne. Povedzte ostatným, čo ste sa naučili (čím demonštrujete, že ste sa to naučili). Vyplňte časť o sebahodnotení na konci knihy, čím získate skupinu akčných bodov, ktoré môžete začať riešiť a ktoré budú tvoriť základ vášho plánu rozvoja zrýchleného učenia. Zrealizujte svoj plán rozvoja, zapojte doň aj iných ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste ho splnili. Obsah knihy si pravidelne pripomínajte formou preskúšania sa, aby sa najdôležitejšie informácie preniesli do vašej dlhodobej pamäte.

Preložené z anglického originálu - Accelerated Learning: Pocketbook, 5th edition vydaného v roku 2007 vydavateľstvom Teachers' Pocketbooks
© Brin Best 2003

Kniha má 128 strán

9,99€

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes